Kampanjen “Alt sammen, på biblioteket” er et samarbeid mellom alle fylkesbibliotekene i Norge.

Bibliotekene i Norge er i denne sammenhengen alle landets folkebibliotek. Kampanjen setter fokus på at biblioteket skal være en møteplass for alle, med et variert tilbud til alle. Gjennom å være et sted med lav terskel og god takhøyde kan bibliotekene bidra til sosial inkludering og bedre folkehelse.

Kampanjen spres i regionavisene, og på sosiale medier for aldersgruppen 18+.

Kampanjen er utarbeidet av byrået Fete Typer.

Kontakt: kampanje@biblioteka.no